Gode forhold for fynsk erhvervsliv

Fynsk erhvervsliv skal have et boost. Fordi der skal skabes flere arbejdspladser her på Fyn

Det skal være attraktivt at drive virksomhed på Fyn, og derfor skal vi rydde op i bureaukrati og investere i bedre infrastruktur på Fyn.

Jeg vil arbejde for:

– Et tredje spor på den fynske motorvej syd om Odense
– Lavere takster på Storebæltsbroen
– At gøre det mere enkelt at drive virksomhed og fjerne overflødigt bureaukrati
– At få sat skatter og afgifter ned