Gode forhold for fynsk erhvervsliv

Fynsk erhvervsliv skal have et boost. Fordi der skal skabes flere arbejdspladser her på Fyn
Del via:

Det skal være attraktivt at drive virksomhed på Fyn, og derfor skal vi rydde op i bureaukrati og investere i bedre infrastruktur på Fyn.

Jeg vil arbejde for:

– Et tredje spor på den fynske motorvej syd om Odense
– Lavere takster på Storebæltsbroen
– At gøre det mere enkelt at drive virksomhed og fjerne overflødigt bureaukrati
– At få sat skatter og afgifter ned