Respekt for loven

Jeg mener grundlæggende, at det danske samfund bygger på tillid. Men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier. Derfor er det vigtigt for mig, at kriminalitet har mærkbare konsekvenser.

Højere straffe til forbrydere og bedre vilkår for ofre

Jeg mener, at straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent, og at kriminelle skal kunne mærke, at straffen gør ondt. Samtidig mener jeg, at det er bedst, at vaneforbrydere sidder bag lås og slå, end at de vandrer frit rundt og laver ny kriminalitet. Det handler om, hvad der er fair og retfærdigt – og om retsfølelsen.

Når man bliver udsat for eksempelvis vold, voldtægt eller et overgreb, så er det altså statens opgave at beskytte og passe på ofrene – og derefter fange gerningsmanden. Jeg og Det Konservative Folkeparti står altid på ofrenes side, fordi vi mener, at deres forhold vægter højere end den kriminelles. Derfor ønsker vi bedre vilkår for ofrene og højere straffe til de kriminelle.

Et opgør med parallelsamfund

Der findes i dag dele af Danmark, som ikke følger de danske love og værdier. Bander- og rockergrupper trives i disse områder, hvor unge mennesker bliver rekrutteret til et liv på den forkerte side af loven. Det skal vi ikke acceptere.

Jeg mener, at det er ødelæggende for vores samfund, at unge drenge og piger vokser op i miljøer, hvor utryghed, manglende evne til at tale dansk, social kontrol, arbejdsløshed og kriminalitet fylder en alt for stor del af hverdagen. Når vi nu ved, at opvæksten for de unge børn er så vigtig for om de klare sig godt senere i livet, så bliver vi nødt til at gribe ind. Derfor ønsker vi et opgør med parallelsamfund.

At indvandrere lærer dansk og forsørger sig selv

Hvis man kan bidrage, så skal man bidrage. Det er én af de kerneværdier, som vi har opbygget vores velfærdssamfund på – og det skal vi værne om. Derfor skal udlændinge forsørge sig selv, når de kommer til Danmark, for vi har ikke plads til at vores velfærdsgoder bliver opfattet som et tag-selv-bord. Samtidig skal udlændinge lære at tale dansk. Det skaber bedre betingelser for en vellykket integration.